Blog Image

Den danske COP14 blog

Klimatilpasning på dagsorden

COP14 Posted on Tue, December 09, 2008 13:58:40

Den absolutte ”bestseller” på den danske stand hernede i Poznan er Regeringens strategi for Klimatilpasning – den engelske oversættelse er simpelthen blevet revet ned af avishylden uden for vores stand, så stor er interessen for det danske arbejde! Det var derfor heller ikke særlig overraskende, at det samme skete mandag eftermiddag, da Ditte Holse fra Energistyrelsen i dag præsenterede ”den danske model” på en sideevent arrangeret af EU kommissionen, der netop handlede om klimatilpasning. Den internationale interesse for den særlige danske organisation er simpelthen enorm!

Noget af det, der specielt interesserer vores udenlandske venner, er den tætte kobling mellem sektorerne, som f.eks. fiskeri, landbrug, etc., og forskningen repræsenteret ved KFT – Koordineringsenhed for Forskning i Klimatilpasning – som sikrer, at de danske forsknings- og videnbehov ALTID er opfyldt til gavn for både den offentlige og den private sektor. Det imponerer!

KFT består således af en ekspertgruppe, bestående af 23 af de dygtigste danske forskere, samt af et sekretariatet, der er forankret på DMU, men som består af forskere fra både Århus Universitet, Københavns Universitet, DTU, DMI og GEUS. KFT dækker med andre ord hele den danske forskningsverden og er også ansvarlige for, at den nyeste viden og forskning fra udlandet stilles til rådighed for danske brugere, bl.a. via den nationale klimatilpasningsportal, www.klimatilpasning.dk.

Blog Image

Energistyrelsens Ditte Holse præsenterer den danske indsats (nummer 2 fra venstre). Længst til venstre sidder Erik Næraa-Nicolajsen fra Udenrigsministeriet, der holdt et vigtigt indlæg om klima-screening af den danske ulandsbistand. Klima-screening er et vigtigt redskab til at sikre, at danske støttemidler bliver brugt på den mest hensigtsmæssige måde i udviklingslandene under hensyntagen til de ofte ekstreme forventede klimaændringer, og Udenrigsministeriet har indtil videre undersøgt 17 forskellige lande, bl.a. i samarbejde med DMI og GEUS.

Blog Image

Organiseringen af klimatilpasning i Danmark bliver udstillet.

Om KFT: http://www.klima.au.dk/dk/om-klimaaudk/kft/Vand skal der til

COP14 Posted on Mon, December 08, 2008 23:29:09

Mennesker, dyr og planter er alle afhængige af vand. Ja rent faktisk består vi hovedsageligt af vand, og omkring 70% af et voksent menneskes kropsvægt udgøres af den klare væske. Vi kan gå længe uden at spise, men ikke uden at drikke. Et menneske kan således leve uden mad i mere end en måned, men kun omkring en uge uden vand.

Tilgængeligheden af vand her på jorden vil ændre sig, når klimaet ændre siger, og vand er derfor på dagsordenen hos flere udstillere på konferencen. Og hvis man kigger sig omkring, så kan man hurtigt observere, at konferencens deltagere også må slukke tørsten en gang imellem – Vand skal der til.

Blog Image

Blog Image

Blog Image

Klimamodellerne siger, at det bliver mere vådt i troperne og i de tempererede områder, hvor Danmark ligger, mens de subtropiske områder som fx middelhavslandene får et tørre klima. Nogle vil opleve oversvømmelser og andre kan se frem til tørke og vandmangel. Det har en stor betydning for, hvordan vi i fremtiden skal forvalte vores vandressourcer.

Blog ImageBlog Image

I vores stand fortæller vi blandt om, hvordan DMI og GEUS samarbejder om at vurdere Danmarks fremtidige vandressourcer. Ved hjælp af klimascenarier fra DMI har GEUS regnet på, hvor meget vand vi kan forvente at have til rådighed. Regnestykket viser, at vandet i fremtiden vil fordele meget forskelligt, selv om Danmark er et lille land.

Der bliver vådt i Vestjylland. Når klimaet ændrer sig, vil der falde mere regn. Det vil få grundvandet til at stige, så lavtliggende områder bliver oversvømmede. På Sjælland forventes somrene at blive mere tørre, så her vil man til gengæld opleve, at åer og vandløb langt ind i efteråret stadig vil være lige så lavvandede som om sommeren.

Du kan læse mere om arbejdet med at vurdere de fremtidige vandressourcer i de to korte artikler:

Udtørrede åer og byer, der drukner nedefra

Artikel på Energistyrelsens hjemmeside

http://www.klimatilpasning.dk/sw66139.asp

Bedre indsigt i klimaændringers påvirkning af vandressourcen

Artikel i Dagbladet Information 2. september 2008

http://cms.ku.dk//upload/application/pdf/c3430ff1/Kronik_KarstenHJ.pdf

FLERE UDVIKLINGSLANDE BLIVER HÅRDT RAMT

Der har været en stor interesse for den danske viden om vand på standen, specielt af flere deltagere fra udviklingslandene. Og det er ikke så mærkeligt. Mange afrikanske lande kan se frem til vandmangel og et endnu større træk på de i forvejen knappe vandressourcer. Grundvandet er den livsvigtige kilde i mange områder, og en god solid viden om, hvordan vi beskytter og forvalter denne ressource, er guld værd, når landene skal tilpasse sig klimaændringerne.

Den tyske geologiske undersøgelse BGR har i samarbejde med GEUS forfattet en lille publikation, som beskriver udviklingslandenes udfordringer og muligheder for at forvalte de knappe grundvandsressourcer i fremtiden. Den giver en god oversigt over problemerne og er god at blive klog af.

Groundwater and Climate Change – Challenges and Possibilities

http://www.geus.dk/program-areas/water/denmark/rapporter/groundwater_and_climate_change_071108-dk.htm

Endelig kan jeg henvise til et nummer om vandressourcer i det populærvidenskabelige blad Geoviden, som fortæller om udnyttelse af vand i store flodbassiner. Bladet fokuserer på vandressourcerne i et af Afrikas store flodbassiner, hvor Senegal-floden løber. Området ligger på kanten af det tørre Sahel-bælte, hvor adgangen til vand er begrænset. Befolkningen har både brug for vand til det livsvigtige landbrug og til produktion af energi fra vandkraft. En optimal forvaltning af de sparsomme vandressourcer er nødvendig, hvis de forskellige interesser skal tilgodeses.

Vandressourcer – Udnyttelse af vand i store flodbassiner
Geoviden – geologi og geografi nr. 1, 2006.

http://geocenter.dk/publikationer/geoviden/geoviden-1-2006.html

Kontakt om vandressource vurdering i Danmark:

Torben Sonnenborg, GEUS

Tlf: 38 14 27 87

E-mail: tso@geus.dk

Kontakt om grundvand i udviklingslandene:

Karen Grothe Villholth, GEUS

Tlf: 38 14 27 89

E-mail: kgv@geus.dkFremad i gallyp

COP14 Posted on Sun, December 07, 2008 22:43:05

I går aftes festede de nordiske delegationer sammen, og i dag har vi haft en tiltrængt fridag, hvor der har været lidt tid til at se sig omkring i Poznan og omegn. Byen er julepyntet, og på det gamle torv er der et julemarked og en meget flot udstilling af isskulpturer, som er belyst med gule, blå og røde lamper. Det dufter af vafler og julemad, og pigerne har fået nissehuer på. Det er hyggeligt at gå rundt i den gamle bydel med de mange smalle gader og toppede brosten.

Blog Image

Blog ImageBlog ImageBlog Image

Blog ImageBlog Image

Vi er begyndt at tilegne os lidt af det polske sprog. Det er egentlig ikke så svært. Det ser ud til, at man blot skal sætte et ”y” ind i endelsen af det danske ord. Fx hedder optik – optyk, og delikatesse hedder delikatesy. Man kan også ringe fra en telefony eller gå i banken og få kredyt. Men jeg må dog erkende, at der er en hel del undtagelser, som fx ordet kosmetik, der hedder kosmetyki. Så helt let er det ikke.

Blog ImageBlog ImageBlog ImageBlog Image

I dag har en flok fra den danske delegation være på landet for at se et gammelt slot og den tilhørende herregård. Det var dejligt at være ude i den friske luft, og selv om dagen startede med let regn, så tittede solen frem lige efter frokost. På gården fik vi serveret en god rustik gullashsuppe, som blev indtaget ved et langbord i en lade, og mens vi sluprede suppen i os, kunne vi lytte til caribiske rytmer og firserpop. Det var en lidt aparte oplevelse. Derefter fik vi en tur i hestedrosche ind igennem slotsparken og ud i skoven.

Blog Image

Det var en dejlig tur, hvor vi ud over at nyde landskabet også kunne nyde en kop varm glüwein. Sidst på droscheturen blev vi for alvor rystet sammen, da kusken gav den gas hen over gårdpladsens brosten. Det gik bare der ud af: Hop og hop og hyp fremad i gallyp.

Mange hilsner

Henryk Hyjmark Thomsyn

smileyEn hilsen fra naboerne

COP14 Posted on Fri, December 05, 2008 23:52:36

Vi er faldet godt til her i konferencegaden, hvor der er et pulserende og utroligt internationalt liv. Et kig ud over skranken i standen er som at dreje på en globus – alverdens lande passerer forbi.

Blog Image

Og der diskuteres og udveksles synspunkter. Hvad kan vi gøre for klimaet på Moder Jord? Vi har dét problem – Har I en løsning? Vi gør sådan – hvad gør I? Verden mødes og snakker sammen – face to face.

Det er en meget broget gade vi bor i. Der er mange internationale organisationer, som har en lille butik, som vi selv har. Går man bare 50 meter, kan man se skilte med ordene ”Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC)”, ”International Energy Agency (IEA)”, ”European Space Agency (ESA)”, ”World Resource Institute (WRI)”, “International Emissions Trading Association (IETA)” og mange andre.

Vi er begyndt at kende hinanden, og der bliver sludret over hækken med naboerne, og der bliver udvekslet erfaringer med standene og lånt småting som sakse, klipsmaskiner, tape og andet udstillingsgrej, som får hverdagen til at hænge sammen her. Vores nærmeste naboer er andre lande, der lige som os, gerne vil fortælle, hvordan vi arbejder for klimaet. Lige over hækken til højre bor svenskerne, fuldstændig som i den geografiske virkelighed, og lige om hjørnet på den anden side, holder hollænderne til. Lidt længere ned af gaden får vi ofte en snak med amerikanerne, franskmændene, tyskerne og kineserne. Alle er klar og glæder sig meget til at komme til COP 15 i København næste år. Jeg sender deres hilsen, skrevet på det originale sprog og med et billede, så I kan se beboerne i vores herlige gade. Det kan måske være lidt svært at afkode alle sprog, men hilsnerne køre alle på melodien: ”Hej Danmark – Vi glæder os til at mødes i København næste år”.

Sverige:

Blog Image

Svenskernes hilsen:

Blog Image

Holland:

Blog Image

Hollændernes hilsen:

Blog Image

Kina:

Blog Image

Kinesernes hilsen:

Blog Image

Tyskland:

Blog Image

Tyskernes hilsen:

Blog Image

USA:

Blog Image

Amerikanernes hilsen:

Blog Image

Frankrig:

Blog Image

Franskmændenes hilsen:

Blog ImageOpskriften på succes

COP14 Posted on Fri, December 05, 2008 14:18:14

…afhænger af, hvilken form for succes, man gerne vil opnå. Vil man, som det er målet for den danske stand ved COP14, gerne have folk i tale, så er to nøgleingredienser tilsyneladende slik og refleksbånd. Med os til Poznan havde vi rigelige mængder af slik, som vi tilbyder vores gæster i standen. Og sukker – det er øjensynligt noget, som kan få folk i tale. Hver dag kommer mange mennesker standen med navnet ’Denmark’ for lige at hente lidt candy på vej til næste møde. Og de fleste skal lige se, hvad vi ellers har at byde på – og så går snakken. Det er blevet til mange gode kontakter på den konto.

Det samme er tilfældet med refleksbåndene, som vi også havde med i rigt tal. I Danmark cykler vi så meget, at refleksbånd er et velkendt fænomen. Sådan er det ikke alle steder, og de selvoprullende refleksbånd fremkalder mange smil, når de bliver smækket på en fremstrakt arm. Så er der igen basis for en god snak om klima.

Et smil løsner op for mange ting…

Blog Image

Blog Image

Blog Image

Blog ImageKlassens duks

COP14 Posted on Thu, December 04, 2008 09:50:26

For polakkerne er Danmark klassens klimaduks, og den historie ville polsk tv, TVP, gerne fortælle onsdag aften.

Så den danske delegation tryllede fluks Martin Hansen frem, som med få minutters forberedelse gik live på skærmen og fortalte om danskernes energivaner. Han fortalte stolt, hvordan danskerne slukker lyset, isolerer husene og benytter offentlige transportmidler – alt sammen for at være klimabevidste.

Godt gået, Martin.Blog ImageDansk briefing om COP14 forhandlingerne

COP14 Posted on Wed, December 03, 2008 17:20:47

Klima- og Energiministeriet holder briefing for danske NGO’er og den officielle delegation fra Danmark én gang om dagen. Vi tropper op og følger med i status for forhandlingerne.

I dag var emnerne teknologi og klimatilpasning på dagsordenen. Repræsentanter fra ministeriet fortalte om, hvad der er sket indtil nu, og NGO’erne stillede opklarende spørgsmål og kom med indspark. Set i fugleperspektiv er forhandlingerne kun indledt, og tiden går i høj grad med, at de enkelte lande informerer hinanden om deres ståsted. F.eks. sætter flere af udviklingslandene fokus på, at det ikke er dem, der har de historiske drivhusgasudslip bag sig. Det har de udviklede lande som Danmark til gengæld, og derfor bør de begrænse deres udslip af drivhusgasser mest.

I de indledende forhandlinger signalerer landene også deres indstilling til at forhandle, og langt de fleste er positive, informerer ministeriet.

Blog Image

Der var god stemning i rundkredsen til den danske briefingInformation, information, information…

COP14 Posted on Wed, December 03, 2008 11:20:48

Ligegyldigt, hvilket niveau man deltager i COP14 på, så kan ikke undgå at komme hjem klogere, end da man kom herned.

Blog Image

En række spændende oplæg fra en side event om Arctic Tipping Points er ved at begynde.’

Informationsmængden i International Fair-hallerne i Poznan, Polen, er simpelthen for stor. Ufatteligt mange klimarelevante institutioner, organisationer, bevægelser, regeringer og alt muligt andet er repræsenteret hernede, og vi er alle ivrige for at dele ud af vores viden, hvadenten vi gør det i standene, til møderne, ved foredragene eller bare går rundt og deler ud.

Blog ImageDer foregår mange ting ved siden af de egentlige forhandlinger. Udover de egentlige forhandlinger, som er delt ind i flere niveauer end vi almindelige mennesker kan kapere, så er der standområderne (hvor vi er), der er de såkaldte side events, som er kortere enten debatter, foredrag eller andet, og så er der deciderede udstillinger. Alle prøver at nå det hele…« PreviousNext »