Blog Image

Den danske COP14 blog

Martin Drews

Om os Posted on Fri, November 28, 2008 17:32:08

Hej! Mit navn er Martin Drews, jeg er ligesom flere af de øvrige deltagere ansat ved Danmarks Klimacenter, DMI, hvor jeg specielt arbejder med klimaforandringer i Danmark, i Europa og i Arktis og med den indflydelse, klimaændringerne har på f.eks. energisektoren og vandmiljøet. Samtidig repræsentanter jeg den nationale Koordineringsenhed for Forskning i Klimatilpasning (KFT), der er forankret ved Aarhus Universitet, hvor jeg er med i sekretariatet. Du kan læse mere om KFT og vores arbejde på http://www.klima.au.dk/dk/om-klimaaudk/.

På standen i Poznan vil mine hovedopgaver være at (re-)præsentere dansk klimaforskning samt at indsamle erfaringer og danne netværk, som kan bruges til at fremme dansk forskning i fremtiden og under forberedelsen af den næste klimakonference i København! smileyTina Christensen

Om os Posted on Fri, November 28, 2008 14:20:17

Jeg er forsker i Danmarks Klimacenter og beskæftiger mig til daglig med stratosfæren, i særdeleshed hvorledes vanddampindholdet i stratosfæren kan have en stor indvirkning på jordens klima. Jeg vil være til stede på standen 2.-5. december og repræsentere dansk klimaforskning, udbygge netværk og indsamle informationer og erfaring som kan udnyttes til forberedelsen af næste års COP 15 i København.Henrik Højmark Thomsen

Om os Posted on Fri, November 28, 2008 10:15:02

Jeg er informationschef ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og skal være med til at passe den danske stand ved COP14 konferencen. Og så skal jeg skabe kontakter og suge information op, så vi kan få nogle erfaringer, der kan bruges ved COP15 i København til næste år. Jeg glæder mig.Anne Mette K. Jørgensen

Om os Posted on Fri, November 28, 2008 09:56:04

Jeg er leder af Danmarks Klimacenter ved Danmarks Meteorologiske Institut. Jeg kan træffes på den danske COP14-stand den 10. til 12. december. Mine opgaver er indsamle viden og erfaring til brug for forberedelserne af næste års klimatopmøde i København, at bidrage med faglig viden til den danske delegation og at bidrage med information om klima og klimaforandringer mere generelt.Jens Hesselbjerg Christensen

Om os Posted on Thu, November 27, 2008 12:51:09

Jeg er forskningsleder ved Danmarks Klimacenter på Danmarks Meteorologiske Institut. Jeg kan træffes
på den danske COP14-stand i den sidste uge af konferencen. Mine
opgaver er indsamle informationer, som vi kan bruge til næste års
klimatopmøde i København, at bidrage med faglig assistance til den danske delegation, samt at kunne bidrage med information om klima og klimaforandringer mere generelt.Bjarne Siewertsen

Om os Posted on Thu, November 27, 2008 11:59:38

Jeg er informationschef på Danmarks Meteorologiske Institut. Jeg er med på den danske COP14-stand de første fire dage af konferencen. Min opgave er indsamle informationer, som vi kan bruge til næste års klimatopmøde i København.Mai Maskell Andersen

Om os Posted on Thu, November 27, 2008 11:56:37

Jeg er klimaformidler for Danmarks Klimacenter, Danmarks Meteorologiske Institut. I de to uger står jeg i den danske stand. Mit job på COP14 er at repræsentere klimaforskning i Danmark og få gode erfaringer, som jeg kan bruge til COP15 næste år.