Blog Image

Den danske COP14 blog

Danmarks Klimacenter – hvad er det?

COP14 Posted on Wed, December 10, 2008 16:27:00

…. spørger en nysgerrig afrikaner ved den danske stand og kigger på vores slideshow om nedbør i Vestafrika. Jeg går straks i gang med at fortælle om Danmarks Klimacenter, og hvad vi laver af klimaforskning. Det viser sig, at afrikaneren kommer fra Ghana, og da han hører, at vi netop arbejder med projekter i Afrika, spidser han ørerne.

Især er han interesseret i de såkaldte climate screening aktiviteter. Her samarbejder Danmarks Klimacenter med bl.a. DANIDA om at klimasikre deres projekter i udviklingslande. På den måde bliver der taget højde for fremtidige klimaforandringer som f.eks. mere ekstreme nedbørsepisoder ved anlæggelse af nye veje i Ghana.

Ghaneseren lytter interesseret, for som han siger: ”Vi oplever allerede nu mere kraftige regnskyl, der fører til oversvømmelser. Det har store konsekvenser, for befolkninger drives på flugt, og veje og broer ødelægges”.

Men det er ikke kun oversvømmelser, ghaneseren har fokus på. Andre effekter af klimaforandringer som tørke, taler han også om. ”Det har især store konsekvenser for landbruget, når der pludselig i længere perioder ingen regn falder i områder, hvor der tidligere har faldet regn”, siger han.

Vi snakker videre om, hvilke muligheder der er for tilpasning til et ændret klima for den afrikanske landmand, og jeg fortæller om Danmarks Klimacenters sæsonprognoser. Her laver vi prognoser for, hvordan det mest sandsynlige danske vejr bliver 3 måneder ud i fremtiden. Sådanne prognoser kan vi også lave for områder i Afrika, og hvis den afrikanske landmand har disse oplysninger til rådighed, kan han planlægge dyrkningen af afgrøder under bedre forudsætninger. Ghaneseren nikker og kigger på uret, tager et bolche i munden og snupper vores brochure med, inden han går videre.

Læs mere om Danmarks Klimacenter her

Blog ImageDansk briefing om COP14 forhandlingerne

COP14 Posted on Wed, December 03, 2008 17:20:47

Klima- og Energiministeriet holder briefing for danske NGO’er og den officielle delegation fra Danmark én gang om dagen. Vi tropper op og følger med i status for forhandlingerne.

I dag var emnerne teknologi og klimatilpasning på dagsordenen. Repræsentanter fra ministeriet fortalte om, hvad der er sket indtil nu, og NGO’erne stillede opklarende spørgsmål og kom med indspark. Set i fugleperspektiv er forhandlingerne kun indledt, og tiden går i høj grad med, at de enkelte lande informerer hinanden om deres ståsted. F.eks. sætter flere af udviklingslandene fokus på, at det ikke er dem, der har de historiske drivhusgasudslip bag sig. Det har de udviklede lande som Danmark til gengæld, og derfor bør de begrænse deres udslip af drivhusgasser mest.

I de indledende forhandlinger signalerer landene også deres indstilling til at forhandle, og langt de fleste er positive, informerer ministeriet.

Blog Image

Der var god stemning i rundkredsen til den danske briefingMai Maskell Andersen

Om os Posted on Thu, November 27, 2008 11:56:37

Jeg er klimaformidler for Danmarks Klimacenter, Danmarks Meteorologiske Institut. I de to uger står jeg i den danske stand. Mit job på COP14 er at repræsentere klimaforskning i Danmark og få gode erfaringer, som jeg kan bruge til COP15 næste år.