Blog Image

Den danske COP14 blog

Klimatilpasning på dagsorden

COP14 Posted on Tue, December 09, 2008 13:58:40

Den absolutte ”bestseller” på den danske stand hernede i Poznan er Regeringens strategi for Klimatilpasning – den engelske oversættelse er simpelthen blevet revet ned af avishylden uden for vores stand, så stor er interessen for det danske arbejde! Det var derfor heller ikke særlig overraskende, at det samme skete mandag eftermiddag, da Ditte Holse fra Energistyrelsen i dag præsenterede ”den danske model” på en sideevent arrangeret af EU kommissionen, der netop handlede om klimatilpasning. Den internationale interesse for den særlige danske organisation er simpelthen enorm!

Noget af det, der specielt interesserer vores udenlandske venner, er den tætte kobling mellem sektorerne, som f.eks. fiskeri, landbrug, etc., og forskningen repræsenteret ved KFT – Koordineringsenhed for Forskning i Klimatilpasning – som sikrer, at de danske forsknings- og videnbehov ALTID er opfyldt til gavn for både den offentlige og den private sektor. Det imponerer!

KFT består således af en ekspertgruppe, bestående af 23 af de dygtigste danske forskere, samt af et sekretariatet, der er forankret på DMU, men som består af forskere fra både Århus Universitet, Københavns Universitet, DTU, DMI og GEUS. KFT dækker med andre ord hele den danske forskningsverden og er også ansvarlige for, at den nyeste viden og forskning fra udlandet stilles til rådighed for danske brugere, bl.a. via den nationale klimatilpasningsportal, www.klimatilpasning.dk.

Blog Image

Energistyrelsens Ditte Holse præsenterer den danske indsats (nummer 2 fra venstre). Længst til venstre sidder Erik Næraa-Nicolajsen fra Udenrigsministeriet, der holdt et vigtigt indlæg om klima-screening af den danske ulandsbistand. Klima-screening er et vigtigt redskab til at sikre, at danske støttemidler bliver brugt på den mest hensigtsmæssige måde i udviklingslandene under hensyntagen til de ofte ekstreme forventede klimaændringer, og Udenrigsministeriet har indtil videre undersøgt 17 forskellige lande, bl.a. i samarbejde med DMI og GEUS.

Blog Image

Organiseringen af klimatilpasning i Danmark bliver udstillet.

Om KFT: http://www.klima.au.dk/dk/om-klimaaudk/kft/Martin Drews

Om os Posted on Fri, November 28, 2008 17:32:08

Hej! Mit navn er Martin Drews, jeg er ligesom flere af de øvrige deltagere ansat ved Danmarks Klimacenter, DMI, hvor jeg specielt arbejder med klimaforandringer i Danmark, i Europa og i Arktis og med den indflydelse, klimaændringerne har på f.eks. energisektoren og vandmiljøet. Samtidig repræsentanter jeg den nationale Koordineringsenhed for Forskning i Klimatilpasning (KFT), der er forankret ved Aarhus Universitet, hvor jeg er med i sekretariatet. Du kan læse mere om KFT og vores arbejde på http://www.klima.au.dk/dk/om-klimaaudk/.

På standen i Poznan vil mine hovedopgaver være at (re-)præsentere dansk klimaforskning samt at indsamle erfaringer og danne netværk, som kan bruges til at fremme dansk forskning i fremtiden og under forberedelsen af den næste klimakonference i København! smiley