Det er en amerikaner, der skal få danskerne til at holde op med at afbrænde kul, olie og gas, – de største syndere i vores påvirkning af klimaet. Det er i hvert fald en amerikaner, professor Katherine Richardson, prodekan på Københavns Universitet, der er sat i spidsen for Klimakommissionen – en ny kommission, der er nedsat af regeringen, men uafhængig af denne.

Lidt snyd er det med det amerikanske, for Richardson har boet i Danmark i 25 år, og føler sig med egne ord temmelig dansk. Og hun har tidligere sat sit aftryk på det danske samfund, bl.a. som formand for den Karakterkommission, der erstattede den gamle 13-skala med den nuværende.

I Klimakommissionen har Richardson fået ni andre forskere og et sekretariat i Energistyrelsen stillet til rådighed til at hjælpe sig med at komme med bud på, hvordan Danmark på lang sigt kan blive helt uafhængig af kul, olie og gas.

Her i Poznan fortalte Richardson mandag om den danske Klimakommission til de, der havde fundet vej til en konference om danske løsninger på klima- og energiområdet. Omgivet af repræsentanter fra Danfoss, Grundfos, Rockwool og DONG Energy var Richardson ikke bange for at udfordre den gængse tænkning i Klimakonventionen: ”det er ikke en byrde, men en mulighed, at holde op med at bruge kul, olie og gas”, sagde Richardson.

Blog Image

Og hun fortsatte: ”Der er så mange fordele forbundet med at gøre sig uafhængig af de fossile brændsler, at det ikke giver megen mening altid at omtale klimaindsatsen, som om det er noget vi gør modstræbende. Hvorfor taler vi altid om ”reduktioner” af CO2”, sagde Richardson, ”for vi mennesker er jo sådan indrettet, at når nogen beder os om at reducere et eller andet – f.eks. vores alkohol- eller kageforbrug, så gør vi det ikke rigtig helhjertet. Og reelt er klimaindsatsen en gylden chance for et positivt kursskifte: Det er nemlig ikke kun godt for klimaet, men også for vores energiforsyningssikkerhed, vores nationale sikkerhed, og vores langsigtede økonomi, hvis vi satser på andre energiformer end kul, olie og gas.

Sagde amerikaneren fra Nordsjælland i dansk tjeneste, til det internationale publikum og høstede stort bifald.

Blog Image

Ovenfor: snapshot af den danske udstilling.