Blog Image

Den danske COP14 blog

Glimt fra hverdagen

COP14 Posted on Tue, December 09, 2008 23:47:40

Det kan være svært at beskrive det mangfoldige og brogede liv, som udspiller sig i vores konferencegade, hvor udstillingsstandene ligger skulder ved skulder. På den ene side af gaden holder ”Røde Kors” til, og på den anden side er det ”Grønne Kors” som skilter med sin tilstedeværelse.

Blog Image

Blog Image

Her er mænd klædt i mørke jakkesæt og kvinder med høje hæle, og ind imellem kan man se unge NGOer iklædt abekostume, som taler for, at vi skal passe på regneskoven og dens behårede beboere. Ja selv de helt unge er mødt op for klimaet – nogle af dem så unge, at de må sidde på fars arm for at komme frem i gaden. Det myldrer med pressefolk, som med kameraer og mikrofoner prøver at få et hurtigt interview med de travle delegater, som sidder og forhandler det meste af dagen i de store konferencesale.

Blog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog Image

Her bliver malet billeder for klimaet, og de kan ses i en af de mange haller på det store konferencecenter, og folk mødes i et væk, enten i de utallige mødelokaler eller ved et lille bord i vores gade for at diskutere, hvad vi kan gøre for at passe på klimaet.

Blog ImageBlog ImageBlog Image

Oprindelige folk forskellige steder på jorden er også repræsenteret, og en af dagene havde vi besøg af en masai fra Tanzania i vores stand. Det var en stor oplevelse at møde en repræsentant fra dette fascinerende hyrdefolk. Jeg har selv rejst i Kenya og Tanzania og har besøgt masaierne i deres landsbyer, og jeg bliver hver gang ramt af en særlig fortryllelse ved synet af de ranke og majestætiske mennesker.

Jeg kan speciel huske en situation i Kenya, hvor en masai pegede på en lille fugl, som sad på en gren temmelig højt oppe i et træ. Jeg viste ikke præcis, hvad han mente med det, men pludselig bøjede han ned i knæene og satte fra i et gevaldigt spring, og brøkdele af et sekund senere stod han helt roligt på samme sted og rakte hånden frem mod mig med den lille fugl trykt siddende i den stærke hånd. Jeg må have haft øjne så store som rundetårn, for han grinede meget og slap kort efter fuglen fri.

Blog Image

Blog Image

Når vi engang imellem har behov for at hvile ørene og komme lidt væk fra standen, så går vi ned for at få en kop kaffe i EU´s store pavillon, som er prydet af en stor globus monteret over disken. Her kan man sidde i en blød stol og slappe lidt af. Ikke så langt her fra – lige om hjørnet, ligger den danske delegations kontor, hvor Klima og Energiministeriets folk holder til. Der er altid travlt – for ikke at sige forrygende travlt i kontorerne, og der bliver arbejdet på computerne og printet i et væk.

Blog Image

Blog ImageEn amerikaner i dansk tjeneste

COP14 Posted on Tue, December 09, 2008 17:14:26

Det er en amerikaner, der skal få danskerne til at holde op med at afbrænde kul, olie og gas, – de største syndere i vores påvirkning af klimaet. Det er i hvert fald en amerikaner, professor Katherine Richardson, prodekan på Københavns Universitet, der er sat i spidsen for Klimakommissionen – en ny kommission, der er nedsat af regeringen, men uafhængig af denne.

Lidt snyd er det med det amerikanske, for Richardson har boet i Danmark i 25 år, og føler sig med egne ord temmelig dansk. Og hun har tidligere sat sit aftryk på det danske samfund, bl.a. som formand for den Karakterkommission, der erstattede den gamle 13-skala med den nuværende.

I Klimakommissionen har Richardson fået ni andre forskere og et sekretariat i Energistyrelsen stillet til rådighed til at hjælpe sig med at komme med bud på, hvordan Danmark på lang sigt kan blive helt uafhængig af kul, olie og gas.

Her i Poznan fortalte Richardson mandag om den danske Klimakommission til de, der havde fundet vej til en konference om danske løsninger på klima- og energiområdet. Omgivet af repræsentanter fra Danfoss, Grundfos, Rockwool og DONG Energy var Richardson ikke bange for at udfordre den gængse tænkning i Klimakonventionen: ”det er ikke en byrde, men en mulighed, at holde op med at bruge kul, olie og gas”, sagde Richardson.

Blog Image

Og hun fortsatte: ”Der er så mange fordele forbundet med at gøre sig uafhængig af de fossile brændsler, at det ikke giver megen mening altid at omtale klimaindsatsen, som om det er noget vi gør modstræbende. Hvorfor taler vi altid om ”reduktioner” af CO2”, sagde Richardson, ”for vi mennesker er jo sådan indrettet, at når nogen beder os om at reducere et eller andet – f.eks. vores alkohol- eller kageforbrug, så gør vi det ikke rigtig helhjertet. Og reelt er klimaindsatsen en gylden chance for et positivt kursskifte: Det er nemlig ikke kun godt for klimaet, men også for vores energiforsyningssikkerhed, vores nationale sikkerhed, og vores langsigtede økonomi, hvis vi satser på andre energiformer end kul, olie og gas.

Sagde amerikaneren fra Nordsjælland i dansk tjeneste, til det internationale publikum og høstede stort bifald.

Blog Image

Ovenfor: snapshot af den danske udstilling.Klimatilpasning på dagsorden

COP14 Posted on Tue, December 09, 2008 13:58:40

Den absolutte ”bestseller” på den danske stand hernede i Poznan er Regeringens strategi for Klimatilpasning – den engelske oversættelse er simpelthen blevet revet ned af avishylden uden for vores stand, så stor er interessen for det danske arbejde! Det var derfor heller ikke særlig overraskende, at det samme skete mandag eftermiddag, da Ditte Holse fra Energistyrelsen i dag præsenterede ”den danske model” på en sideevent arrangeret af EU kommissionen, der netop handlede om klimatilpasning. Den internationale interesse for den særlige danske organisation er simpelthen enorm!

Noget af det, der specielt interesserer vores udenlandske venner, er den tætte kobling mellem sektorerne, som f.eks. fiskeri, landbrug, etc., og forskningen repræsenteret ved KFT – Koordineringsenhed for Forskning i Klimatilpasning – som sikrer, at de danske forsknings- og videnbehov ALTID er opfyldt til gavn for både den offentlige og den private sektor. Det imponerer!

KFT består således af en ekspertgruppe, bestående af 23 af de dygtigste danske forskere, samt af et sekretariatet, der er forankret på DMU, men som består af forskere fra både Århus Universitet, Københavns Universitet, DTU, DMI og GEUS. KFT dækker med andre ord hele den danske forskningsverden og er også ansvarlige for, at den nyeste viden og forskning fra udlandet stilles til rådighed for danske brugere, bl.a. via den nationale klimatilpasningsportal, www.klimatilpasning.dk.

Blog Image

Energistyrelsens Ditte Holse præsenterer den danske indsats (nummer 2 fra venstre). Længst til venstre sidder Erik Næraa-Nicolajsen fra Udenrigsministeriet, der holdt et vigtigt indlæg om klima-screening af den danske ulandsbistand. Klima-screening er et vigtigt redskab til at sikre, at danske støttemidler bliver brugt på den mest hensigtsmæssige måde i udviklingslandene under hensyntagen til de ofte ekstreme forventede klimaændringer, og Udenrigsministeriet har indtil videre undersøgt 17 forskellige lande, bl.a. i samarbejde med DMI og GEUS.

Blog Image

Organiseringen af klimatilpasning i Danmark bliver udstillet.

Om KFT: http://www.klima.au.dk/dk/om-klimaaudk/kft/