Klima- og Energiministeriet holder briefing for danske NGO’er og den officielle delegation fra Danmark én gang om dagen. Vi tropper op og følger med i status for forhandlingerne.

I dag var emnerne teknologi og klimatilpasning på dagsordenen. Repræsentanter fra ministeriet fortalte om, hvad der er sket indtil nu, og NGO’erne stillede opklarende spørgsmål og kom med indspark. Set i fugleperspektiv er forhandlingerne kun indledt, og tiden går i høj grad med, at de enkelte lande informerer hinanden om deres ståsted. F.eks. sætter flere af udviklingslandene fokus på, at det ikke er dem, der har de historiske drivhusgasudslip bag sig. Det har de udviklede lande som Danmark til gengæld, og derfor bør de begrænse deres udslip af drivhusgasser mest.

I de indledende forhandlinger signalerer landene også deres indstilling til at forhandle, og langt de fleste er positive, informerer ministeriet.

Blog Image

Der var god stemning i rundkredsen til den danske briefing