Blog Image

Den danske COP14 blog

Dansk briefing om COP14 forhandlingerne

COP14 Posted on Wed, December 03, 2008 17:20:47

Klima- og Energiministeriet holder briefing for danske NGO’er og den officielle delegation fra Danmark én gang om dagen. Vi tropper op og følger med i status for forhandlingerne.

I dag var emnerne teknologi og klimatilpasning på dagsordenen. Repræsentanter fra ministeriet fortalte om, hvad der er sket indtil nu, og NGO’erne stillede opklarende spørgsmål og kom med indspark. Set i fugleperspektiv er forhandlingerne kun indledt, og tiden går i høj grad med, at de enkelte lande informerer hinanden om deres ståsted. F.eks. sætter flere af udviklingslandene fokus på, at det ikke er dem, der har de historiske drivhusgasudslip bag sig. Det har de udviklede lande som Danmark til gengæld, og derfor bør de begrænse deres udslip af drivhusgasser mest.

I de indledende forhandlinger signalerer landene også deres indstilling til at forhandle, og langt de fleste er positive, informerer ministeriet.

Blog Image

Der var god stemning i rundkredsen til den danske briefingInformation, information, information…

COP14 Posted on Wed, December 03, 2008 11:20:48

Ligegyldigt, hvilket niveau man deltager i COP14 på, så kan ikke undgå at komme hjem klogere, end da man kom herned.

Blog Image

En række spændende oplæg fra en side event om Arctic Tipping Points er ved at begynde.’

Informationsmængden i International Fair-hallerne i Poznan, Polen, er simpelthen for stor. Ufatteligt mange klimarelevante institutioner, organisationer, bevægelser, regeringer og alt muligt andet er repræsenteret hernede, og vi er alle ivrige for at dele ud af vores viden, hvadenten vi gør det i standene, til møderne, ved foredragene eller bare går rundt og deler ud.

Blog ImageDer foregår mange ting ved siden af de egentlige forhandlinger. Udover de egentlige forhandlinger, som er delt ind i flere niveauer end vi almindelige mennesker kan kapere, så er der standområderne (hvor vi er), der er de såkaldte side events, som er kortere enten debatter, foredrag eller andet, og så er der deciderede udstillinger. Alle prøver at nå det hele…