Jeg er forsker i Danmarks Klimacenter og beskæftiger mig til daglig med stratosfæren, i særdeleshed hvorledes vanddampindholdet i stratosfæren kan have en stor indvirkning på jordens klima. Jeg vil være til stede på standen 2.-5. december og repræsentere dansk klimaforskning, udbygge netværk og indsamle informationer og erfaring som kan udnyttes til forberedelsen af næste års COP 15 i København.