Turen går til Poznan fredag eftermiddag, og de sidste detaljer skal helst falde på plads i løbet af onsdag og torsdag.

Danmarks bidrag til udstillingerne ved COP 14 i Poznan består af en stand, hvor KFT, GEUS, Energistyrelsen og DMI viser en række præsentationer af det bedste inden for klima, klimaforskning og klimatilpasning. Vi håber på at få god respons og nogle gode kontakter, som vi kan bruge til den kommende COP15 i København til næste år.

De sidste præsentationer og informationsmaterialer mangler og rejseplanerne er kun næsten klar. Vi er også kun næsten klar med teknikken, men de seneste tre dage har bragt os syvmileskridt nærmere.

Vi glæder os til at holde jer informeret.